Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím e-shopu www.elementifire.sk / www.elementifire.cz

I. Obecné ustanovení
Tyto Obchodní podmínky (dále také jen jako "podmínky" nebo "obchodní podmínky") se vztahují na nákup zboží prostřednictvím e-shopu www.elementifire.sk / www.elementifire.cz . Nákup zboží v jejich smyslu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby (dále vždy jen "zákazník") bez omezení s tím, že zákazník souhlasí, že takto uzavřené kupní smlouvy se budou řídit těmito Obchodními podmínkami, ustanoveními Reklamačního řádu, dalšími podmínkami uvedenými na stránce www .elementifire.sk a příslušnými právními předpisy.

Prodávajícím se v těchto podmínkách rozumí společnost Elementi Slovakia, s.r.o., Polná 282/10, 013 02 Nededza, Slovenská Republika, IČO: 51847884 (dále jen "prodávající" nebo "Elementi Slovakia").

II. Postup při objednávání
Zákazník si může přes e-shop www.elementifire.sk / www.elementifire.cz objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "DO KOŠÍKU".


Po stisknutí tlačítka "DO KOŠÍKU" se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Při vytvoření objednávky je zákazník povinen vyplnit údaje, které od něj systém vyžaduje (přičemž má za to, že pokud zákazník uvede své IČO, vystupuje a nakupuje jako podnikatel, nikoli spotřebitel). Tyto údaje budou použity pro účely vytvoření objednávky a následné plnění smlouvy. Pokud bude při registraci zákazníkům vysloven souhlas s informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může společnost Elemental Slovakia registrační údaje použít také na marketingovou aktivitu související s její činností. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit na www.elementifire.sk. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje společnost elementů Slovakia doporučuje zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit.


Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil / byl prodávajícím seznámen o vlastnostech zboží, o jeho ceně a ostatních nákladech, jakož io tom, že tuto konkrétní výši ceny je povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému Elementi Slovakia, o čemž bude zákazník informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu se smlouva o koupi zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek uvedených na stránce www.elementifire.sk / www.elementifire.cz, v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Internetový obchod www.elementifire.sk / www.elementifire.cz umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu jejich objednávek (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování ...) po autorizaci jejich přihlašovacími údaji. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.elementifire.sk / www.elementifire.cz


III. platební podmínky
Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Možnosti platby:

  • dobírkou - pokud byla zvolena forma úhrady dobírkou, objednávku bude třeba zaplatit kurýrovi při přebírání zboží.
  • bankovním převodem - v případě zvolení možnosti bankovního převodu se realizuje převodem z účtu na účet.platby
  • přes platební portál - forma elektronického bankovnictví, při níž převedete platby okamžitě

Platební brána fondy představují jednoduchý a bezpečný Způsob platby online. Platební brána Fondy je pod dohledem Národní banky / číslo oprávnění FCA UK, č. 900705 /. Po výběru Platební možnosti budete přesměrováni na stránku banky. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z Platební karty. Vaše platba bude připsání Během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte Platební karty přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento Způsob platby není zpoplatněna.

Více informací naleznete na naší internetové stránce: https://fondy.io/cz

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat: dalibor.tetrev@fondy.eu

IV. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží
Společnost Elementi Slovakia, s.r.o. se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 3 pracovních dnů v případě, že je na stránce www.elementifire.sk / www.elementifire.cz na položce informace "na skladě". V případě, že na položce není informace "na skladě", zákazník bude včas informován o dostupnosti jeho zboží.

Společnost Elementi Slovakia, s.r.o. se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v objednávce jako místo doručení. Pokud je částka objednávky nižší než 100 € s DPH, bude doprava realizována na náklady zákazníka. Pokud si však zákazník zásilku nepřevezme z důvodu nepřítomnosti nebo jiného důvodu, o kterém společnost Elementy Slovakia, s.r.o. včas neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručení zboží a případné opakované doručení bude provedeno na jeho náklady.

Cena dopravy, pokud si zákazník objedná zboží do 100 € s DPH, je 3,90€ při platbě prostřednictvím bankovního převodu. V případě, objednání zboží prostřednictvím kurýra na dobírku je příplatek za dobírku 1 €. Na objednávky v hodnotě nad 100 € s dph si společnost Elementi Slovakia, s.r.o. neúčtuje dopravní náklady a doručení zboží na adresu v České republice realizuje na vlastní náklady

V. Storno objednávky
Tímto článkem 5 není dotčeno právo zákazníka, který vystupuje a na www.elementifire.sk / www.elementifire.cz nakupuje jako spotřebitel, na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu příslušných právních předpisů, jak je toto popsáno v článku 6 níže.
   
a. Storno objednávky ze strany zákazníka
Zákazník má právo stornovat objednávku oznámením zaslaným písemně na adresu sídla společnosti Elementi Slovakia, s.r.o. uvedenou výše, podaným telefonicky na čísle +421 903 012 559 případně +421 905 545 918 nebo e-mailem na adresu info@elementifire.sk, a to v případě, že cena z objednávky (zálohové faktury) ještě nebyla uhrazena.
   
b. Storno objednávky ze strany prodávajícího
Společnost Elementi Slovakia, s.r.o.  si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, pokud není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě či za podmínek objednávky, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena účtovaná ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, společnost Elemental Slovakia, s.r.o. bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě společnosti Elementi Slovakia, s.r.o. a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, společnost Elementi Slovakia, s.r.o. se zavazuje vrátit zákazníkovi do 15 dní na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

VI. Odstoupení od smlouvy
Společnost Elementi Slovakia, s.r.o. nabízí exkluzivní možnost odstoupení od smlouvy po dobu 21 dnů od doručení zboží. Tato možnost je uvažována jako poskytnutí dostatečného času na umístění produktu na místě realizace, odzkoušení funkčnosti v reálném prostředí pro Přiměřenost posouzení produktu. Odstoupení od smlouvy musí být písemně předem dohodnuté a potvrzené společností elementy Slovakia stejně jako adresa doručení produktu. Produkt musí být vráceno v původním obalu bez známek poškození nebo používání. Elementi Slovakia se zavazuje vrátit platbu za produkt do 14 dnů ode dne doručení zboží. Společnost Elementi Slovakia si vyhrazuje právo odmítnout vrácení produktu popřípadě snížení vrácené částky oproti prodejní ceně v případě, že bude zboží poškozené, nekompletní, zabaleny v původním obalu nebo jinak znehodnocen.

Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy (platí pouze při nákupu přes www.elementifire.sk zákazníkem, který je považován za spotřebitele)
Zákazník, který ve vztahu k prodávajícímu vystupuje jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží se považuje za převzatý zákazníkem okamžikem, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:
a) zboží objednané zákazníkem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně na adrese sídla prodávajícího uvedené výše, e-mailem na adrese info@elementifire.sk nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Zákazník je na odstoupení od smlouvy oprávněn použít formulář nacházející se v menu na stránce www.elementifire.sk / www.elementifire.cz . V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží společnosti Elementi Slovakia, a to osobně na prodejně v společnosti Elementi Slovakia nebo zasláním na adresu prodávajícího uvedenou výše nebo jiným způsobem předem dohodnutým se společností elementu Slovakia, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být zaslán společnosti elementů Slovakia s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj odzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu (zboží použitý ve větším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Pokud zboží jeví známky poškození nebo užívání, nebo zboží není kompletní, společnost Elementi Slovakia si vyhrazuje právo vrácení takového zboží neakceptovat nebo po dohodě se zákazníkem mu naúčtovat náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Poškození obalu a zboží samotného bude prodávajícím akceptovány výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení zboží ve smyslu tohoto ustanovení těchto podmínek nebylo možné zabránit, tj které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.


Při odstoupení od smlouvy zákazník nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Pokud však dodané zboží nemá vlastnosti, o které zákazník projevil zájem a které se shodují s popisem poskytnutým prodávajícím, náklady na jeho vrácení a dodání zboží, který odpovídá smlouvě, jakož i všechny zákazníkům účelně vynaložené náklady v souvislosti s tím nese prodávající.

Společnost Elementi Slovakia se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to stejným způsobem, jaký byl použit zákazníkům při platbě za zboží, pokud se zákazník s prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil zákazník. Bez ohledu na uvedené, cenu a další náklady není prodávající povinen zákazníkovi vrátit dříve, než mu je doručen zboží nebo jak mu zákazník prokáže, že mu zaslal zboží zpět.

Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od zmlzvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.


V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;
b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;
c) zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
d) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil;
e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
f) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
g) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;
h) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
i) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

j) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

VII. Reklamační podmínky
Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný. V takovém případě je nutné sepsat škodní událost s dopravcem za přítomnosti kupujícího. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v reklamačních podmínkách pro zákazníky Elementi Slovakia. Při uplatnění práva na opravu, výměnu, odstoupení od smlouvy přinese nebo doručí zákazník reklamované zboží včetně faktury (případně jiné formy daňového dokladu) do sídla společnosti případně na adresu dohodnutou s prodávajícím. Zákazník a společnost elementem Slovakia se mohou dohodnout i na jiném způsobu předání zboží. Pokud má zákazník zájem o takovou dohodu, může ji Elementi Slovakia navrhnout e-mailem na adrese info@elementifire.sk nebo telefonicky na +421 903 012 559 nebo +421 905 545 918. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo, za účelem ochrany svých spotřebitelských práv, podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiné subjekty zapsané do seznamu subjektů alternativního řešení sporů, který vede Ministerstvo hospodářství SR. V případě přeshraničního sporu má spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum (www.esc-sr.sk), které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu.

XI. Záruční podmínky
Prodejce poskytuje záruku po dobu 12 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V případě, že je kupující konečný spotřebitel a na jeho nákupním dokladu nefiguruje kupující jako firma s IČO, poskytuje prodejce záruku 24 měsíců ve smyslu platných předpisů.
V době záruky provede prodejce všechny opravy závad nebo výměnu produktu vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu nebo výměnu musí být spolu s výrobkem předložen i nákupní doklad. Při odesílání výrobku prodejci hradí dopravní náklady zákazník. Zpětné zaslání vyřízené reklamace kupujícímu hradí prodávající. Originální obal od výrobku uchovejte pro potřeby zasílání přepravcem.

Záruka se nevztahuje na:
- poškození během dopravy a nesprávného skladování
- poškození způsobené nesprávnou instalací, obsluhou nebo údržbou (viz manuál k výrobku)
- poškození způsobené vlivy počasí kroupy, blesk, změna barvy vlivem slunečního záření, mechanického poškození větrem zvířený předměty
- poškození způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu
- poškození způsobené používáním přístroje na jiný účel než na jaký je určen
- produkt, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava
- nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji
- komerční využití v nepřetržitém provozu

XII. Řešení sporů online

Podle Z.z.391 / 2015 má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dní.
Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo i se domnívá, že prodávající porušil práva.

 
X. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Zákazník v případě, že je fyzickou osobou, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. V případě, že je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla, popřípadě místa podnikání včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

Zákazník prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající v manuální i automatizované formě zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce zaslané prodávajícímu, resp. jak budou následně zákazníkem prodávajícímu dle potřeby doplněné a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, a to vždy za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím. Zákazník uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník odvolat kdykoliv písemnou formou. Zákazník si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.elementifire.sk / www.elementifire.cz

Provozovatel internetového obchodu www.elementifire.sk / www.elementifire.cz se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím. Zákazník vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami uděluje prodávajícímu právo poskytnout nezbytné minimum jeho osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail) třetí straně za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím, přičemž okruhem takových třetích stran podle povahy dohodnutých podmínek je kterýkoli nebo více za následujících: přepravce, dodavatel, splátková společnost, internetový prohlížeč, příp. další třetí strana, jejíž součinnost je nezbytná pro řádné plnění smlouvy.

Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty jiné třetí straně, pokud v těchto podmínkách není stanoveno jinak.


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Platné od: 10. 8. 2018