Péče a čištění

JAK ČISTIT A UDRŽOVAT STÚL ČI OHNISKO


Údržba a péče o ohniště je velmi jednoduchá obzvláště v porovnání s krbem, který využívá k hoření dřevo. Namísto trávení hodin čištěním pahřeby od popela, Vás plynové ohniště těchto potíží ušetří. I když plynové ohniště ELEMENTI v podstatě nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, vlivem počasí, náletových usazenin a hmyzu se mohou nečistoty hromadit v topeništi a snížit kvalitu hoření. Proto byste měli Vaše ohniště udržovat co nejčastěji, aby Vám vždy přinášelo požitek z krásného ohně.

Chceme, aby Vám Vaše ohniště vydrželo co nejdéle, proto níže uvádíme několik užitečných tipů, jak jej udržíte v dobrém stavu. Před čištěním se ujistěte, že oheň nehoří a hořák je zcela chladný.

• Nepoužívejte k uhašení nebo ochlazení topeniště vodu. Náhlá změna teploty topeniště může způsobit jeho prasknutí nebo poškození.

• Pokud ohniště nepoužíváte, uzavřete plynový ventil na ohništi, uzavřete plynovou nádobu a demontujte plynovou hadici s regulátorem od láhve. Pokud je plynová nádoba v topeništi, vyjměte ji. Nádobu uložte na dobře větraném místě, nejlépe venku. Uskladnění nádoby by mělo splňovat bezpečnostní ustanovení podle platných zákonů země, ve které se ohniště používá.

• Ručně odstraňte lávový kámen a případný hmyz či prach a nalétané nečistoty z misky hořáku vysajte. Ujistěte se, že kanály hořáku a větrací otvory nejsou ucpané a není viditelné žádné poškození. Pokud jsou znečištěné, očistěte je. Zjistěte, zda není třeba vyčistit větrný štít, pokud ano použijte běžný čisticí prostředek na sklo

• K čištění topeniště použijte pouze mýdlový roztok, teplou vodu a měkký hadřík. Po vyčištění ohniště vždy řádně osušte. Nepoužívejte žádné speciální čistící roztoky ani chemikálie.

• Pokud můžeme doporučit, zakupte si ocelový kryt topeniště. Je to nepovinné příslušenství, ale jeho použití je dokonalý způsob jak ochránit hořák Vašeho topeniště před deštěm, sněhem a nečistotami a zároveň vám poslouží jako zvětšená užitná plocha stolu, pokud zrovna nepotřebujete oheň.

Upozornění: Před vložením krytu počkejte, až se ohniště ochladí.

• Mimo sezónu, kdy ohniště nepoužíváte uschovejte příslušenství jako větrný štít. K jeho čištění použijte standardní čistič na skla a zrcadla.

• Pokud chcete ochránit tělo stolu/ohniště, tedy jeho betonovou část, doporučujeme aplikovat impregnaci na pórovité kamenné povrchy a beton s označením "nano impregnace" Impregnace zabrání vnikání tekutin (víno, káva) a tuků do pórů betonu a zaručí, že Vaše ohniště ani po letech neztratí své kouzlo.

• Pokud Vaše ohniště nepoužíváte, překryjte jej ochranným obalem a bude v bezpečí před špatným počasím a špínou a bude vždy připraveno k dalšímu použití.

Je pravděpodobné, že po přečtení těchto informací o péči a čištění Vašeho topeniště nemusí být pro Vás žádnou novinkou. Naším cílem bylo jen připomenout a pomoci ošetřit místa, která je třeba vyčistit. Víme, že v procesu čištění může být něco, co jste vynechali. Tento kontrolní seznam Vám může pomoci se ujistit, že Vám neujde ani jedna věc. JAK ČISTIT A UDRŽOVAT SVÉ OHNISKO